Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvod REKLAMAČNÍ ŘÁD

Postup při reklamaci a výměně zboží

 

Pokud chcete zboží reklamovat nebo vyměnit postupujte následovně:

 

  • Zboží zabalte tak aby nedošlo k poškození při přepravě
  • Do balíku vložte reklamační protokol s dokladem o koupi zboží
  • Reklamační protokol musí obsahovat datum reklamace, datum koupě zboží, určení zboží, popis vady zboží, kontakt na Vás (adresa, telefon, e-mail)
  • Takto připravený a zabalený balík pošlete na adresu prodejny! V žádném případě neposílejte na fakturační adresu. Prodejna: Motovohoz.cz, Aleš Kodera, Židněves 66, Březno, 29406
  • Balík vždy zasílejte bez dobírky. Balík, který přijde na prodejnu s dobírkou nebude převzatý.
  • Na vyřízení reklamace je zákonná lhůta 30 dní ale snažíme se reklamace vyřešit v nejkratší možné době. Jsme obchod, kdy nakupujeme od našich dodavatelů, takže zboží i my posíláme našim dodavatelům a délku reklamačního řízení nemůžeme ovlivnit.
  • Před odesláním balíku doporučujeme nás kontaktovat
  • Pokud zboží vracíte v zákonné lhůtě 14dnů a nepřejete si zboží vyměnit za jiné, účtujeme si manipulační poplatek 120Kč u zboží přesahující 2000Kč v ČR, 8eur u zboží přesahující hodnotu 150eur na Slovensko. S vybavením zboží, vrácením, zaúčtováním jsou spojeny náklady, které při nezakoupení zboží účtujeme na vrub zákazníka!

Reklamace

Záruční podmínky a postup při reklamaci

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. 

Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.


Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. 

Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.


Kupujícímu, který není spotřebitelem, se prodávající zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhoubyly-li škody způsobeny počítačovými virypoužíváním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci zboží bylo poškozeno živly zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSNV případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat, doporučujeme důležitá data zálohovat.

Dojde-li při přepravě zákazníkem k mechanickému poškození médii prodávaných bez obalu, reklamace těchto medií bude vyřízena s ohledem na toto poškození při přepravě. Zákazníkovi je tedy doporučeno média zabezpečit při přepravě tak, aby nedošlo k jejich poškození.V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.Reklamační podmínkyV případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna firmyK reklamovanému zboží prosím přiložte:kopii dodacího a záručního listu přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštouJe-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy .

Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.


Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. 

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Copyright 2015 - 2018 © www.motovohoz.cz