Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí nás můžete kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a odpovídající popisu na e-shopu. 
Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Vyhrazujeme si právo na změnu ceny produktu či odstoupení od prodeje v případě, že je na stránkách neúmyslně uvedena jiná cena (zejména chybou při vkládání, či změně ceny u dodavatele v průběhu roku). Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb.  obč. zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. 


Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 

a)      na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme dle Vámi zvoleného způsobu dopravy. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce a dodávce kurýrem, v naším případě využívajícím službu DPD nad 2000,- Kč neplatíte poštovné, pro zákazníky v ČR. Při objednávce nad 4000,- Kč se poštovné neplatí v případě zboží objednané na Slovensko. V případě objednávky do 2000,- Kč je poštovné v hodnotě 120,- Kč na území ČR a při objednávkách do 4000,- Kč je poštovné ve výši 280,- Kč pro objednávky zasílané na Slovensko. Poštovné zdarma platí v uvedených případech pro dokončené objednávky.

 

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je závislá na skladovosti zboží. Skladvoé zboží dodáváme do 2 pracovních dnů v ČR / 3-4 pracovních dnů na Slovensko. V případě zboží, které není skladem může být dodací lhůta od 3 pracovních dní dále ale o tom Vás budeme informovat. Záleží na dodavateli a charakteru zboží, které si objednáváte.

 

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

 

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.


Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním 

Postup při reklamaci:

viz. reklamační řád.

 

Nedodržení tohoto postupu může znamenat značné prodloužení vyřízení reklamace.

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. 

 

Rozsah záruky a její omezení.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech.

 

Nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací, nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,používání zboží v podmínkách a za podmínek, které neodpovídají parametrům, uvedeným v dokumentaci ke zboží,zapájením elektronických součástek do plošného spoje,nedovolené úpravy, či falšování záručního listu a dokladů o koupi.


Záruka se nevztahuje na tyto případy:

 

Škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem, vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou, poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo nevhodně navrženého zapojení (u elektronických součástek), na veškerý spotřební materiál, na veškerý software, který byl vyjmut z originálního obalu (otevřením balení kupující akceptuje tyto podmínky).

 

Kupující dále bere na vědomí že,

 

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobků. Montáž a úpravy smí provádět pouze osoba způsobilá, pro tento druh práce prokazatelně vyškolená a s platnými osvědčeními.Veškeré zboží které nemá v popisu uvedeno že má platnou homologaci, je určeno pouze pro sportovní použití a není určeno pro provoz na pozemních komunikacích.V popisu uvedená použití, jsou pouze pro ilustraci, ale v žádném případě se nejedná o doporučení použití.

Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Copyright 2015 - 2018 © www.motovohoz.cz